Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Katedra Manažmentu v turizme a hotelierstve, Inštitút manažmentu, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Katedra Manažmentu v turizme a hotelierstve, Inštitút manažmentu, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Katedra Manažmentu v turizme a hotelierstve je súčasťou Inštitútu manažmentu ktorý pôsobí na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Na katedre Manažmentu v turizme a hotelierstve je akreditovaný študijný program s rovnomenným pomenovaním a je priradený k študijnému odboru Ekonómia a manažment 3.3.15 Manažment. Našim cieľom je vychovávať absolventov, ktorí disponujú kompetenciami pôsobiť na pozícii stredného a vrcholového manažmentu v oblasti turizmu a hotelierstva, alebo si založiť podnik v danej oblasti zamerania programu. Vychovávame originálnych a autentických odborníkov v profesii manažér, ktorí disponujú znalosťami a zručnosťami zo všeobecného manažmentu avšak v kontexte zamerania programu na turizmus a hotelierstvo. Jednotlivé manažérske zručnosti študenti nadobúdajú v konkrétnych predmetoch programu a následne si svoju zručnosť a schopnosť overujú v praxi počas práce na semestrálnych projektoch I-IV (realizuje vlastný nápad a to od zrodu (na papieri) po prax (realizácia)).

StachováMeno: Doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.

Pozícia: vedúca Katedry Manažmentu v turizme a hotelierstve

Telefón: +421903017573

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Adresa: Hajdóczyho 1, 917 01 Trnava

 

                                                        Meno: Doc. Ing. Renata Nováková, PhD., mimoriadna profesorka

                                                        Pozícia: riaditeľka Inštitútu manažmentu na UCM v Trnave

                                                        Telefón: +421904266158

                                                        Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

                                                        Adresa: Hajdóczyho 1, 917 01 Trnava

Odbory

Študijný program Manažmentu v turizme a hotelierstve, zaradený v študijnom odbore Ekonómia a manažment

V súčasnosti máme v prvom ročníku prijatých 114 študentov na dennú i externú formu štúdia Bakalárskeho študijného program.

Uplatniteľnosť absolventov

Absolventi študijného odboru Ekonomika a manažmentu sú na základe analýzy Trendy práce z roku 2019, uplatniteľný na úrovni cca 90 %.

Vzhľadom na skutočnosť, že prvý študenti nášho programu MvTH nastúpili na štúdium v AR 2020/2021 nedisponujeme konkrétnymi číslami ich uplatniteľnosti, avšak predpokladáme ich vysokú uplatniteľnosť, ktorá vyplýva z nastavenia programu. Absolvent programu môže kvalifikovane a komplexne riadiť chod a rozvoj podnikov pôsobiacich v oblasti turizmu, bude vedieť vytvoriť a riadiť vlastný projekt, získať a vybrať si preň zamestnancov s potenciálom rozvoja, efektívne ich riadiť, hodnotiť a motivovať v kontexte s cieľom projektu, môže taktiež pracovať na strednej úrovni riadenia vo verejnej a štátnej správe na odboroch a referátoch cestovného ruchu, regionálneho rozvoja, v oblastných a krajských organizáciách cestovného ruchu, turistických a informačných centrách, v regionálnych rozvojových agentúrach ale taktiež je schopný samostatne v danej oblasti podnikať.

Partneri

Doteraz sme spolupracovali: IBM, Slovak Business Agency, Holiday Inn, Slovenská asociácia akademikov pre personálny manažment,  Slovenská spoločnosť pre kvalitu, Česká společnosť pro jakost, , Slovenská asociáciou pre kvalitu a viacerými domácimi i zahraničnými univerzitami s podobnými študijnými programami.... 

UCM 1

UCM 2