Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Dodávateľ - ITALMARKET SLOVAKIA, a. s.

Italmarket Slovakia, a.s. je špecialistom na dovoz a distribúciu alkoholických a nealkoholických nápojov, vína a produktov NFMCG. 

Naša distribučná spoločnosť zabezpečuje dovoz, preclievanie a úpravu tovaru ako aj jeho rozvoz do všetkých kútov Slovenska i do zahraničia. 

Italmarket Slovakia, a.s. disponuje kvalitnou vlastnou distribučnou sieťou. Tá poskytuje centrálny rozvoz a pravidelný servis pre zákazníkov. Každé distribučné stredisko je vybavené sieťou obchodných zástupcov, merchandiserov, ktorá pokrýva celý región konkrétneho distribučného strediska. Každé stredisko má navyše dostatočnú skladovú a rozvozovú kapacitu, takže vie vybaviť objednávky do 24 hodín. 

Ako líder v segmente spolupracujeme s viac ako 30 dodávateľmi z celého sveta. Zabezpečujeme aj komplexnú podporu predaja v rámci marketingovej stratégie značky. Počnúc plánovaním, prípravou, realizáciou všetkých typov promočných aktivít v rámci segmentov Horeca, malo / veľkoobchod, medzinárodných sietí a čerpacích staníc.

Služby:

Import

Naše odborné znalosti a dlhoročné skúsenosti pomáhajú uspokojovať všetky náročné a individualizované importné požiadavky našich obchodných partnerov. 

ITALMARKET SLOVAKIA prevádzkuje verejný colný sklad v Trnave s celkovou skladovou kapacitou 2150 m2, resp. 1.500 paletových miest. Verejný colný sklad obsluhuje skúsený a zručný personál schopný zvládnuť akýkoľvek nápor tovaru a zabezpečiť jeho rozvoz na dennej báze do všetkých distribučných stredísk ITALMARKET SLOVAKIA na Slovensku. 

ITALMARKET SLOVAKIA ako oprávnený príjemca tovaru (alkoholu) poskytuje prostredníctvom verejného colného skladu v Trnave svojim obchodným partnerom nasledujúce služby: 

 • import tovaru, colné skladovanie a colnú deklaráciu 
 • úprava tovaru na podmienky predaja v Slovenskej republike 

Vlastný verejný colný sklad spoločnosti ITALMARKET SLOVAKIA umožňuje našim obchodným partnerom skladovať tovar v pozastavení daňovej povinnosti.

Na prevádzke v Trnave poskytujeme našim obchodným partnerom činnosti súvisiace s balením tovarov:

 • Príprava reklamných displejov 
 • Darčekové balenia 
 • Riadenie dovozu obalov a spotrebného materiálu

Naše dlhoročné skúsenosti pomohli priniesť našim obchodným partnerom významné výhody a úspory v oblastiach, ako je znižovanie náročnosti výroby, eliminovanie dopravných nákladov a podpora excelentného zákazníckeho servisu. 

Z verejného colného skladu je tovar distribuovaný do regionálnych distribučných centier s celkovou plochou viac ako 50.000 m2 skladovacích priestorov. 

 • Regionálne distribučné centrá v Bratislave, Trnave, Nových Zámkoch, Zvolene a Prešove pokrývajú Slovensko do 24 hodín. 
 • Počas distribúcie dbáme na odborné a šetrné nakladanie s tovarmi. 
 • Obchodným partnerom poskytujeme komplexný manažment skladových zásob.

Export

ITALMARKET SLOVAKIA je skúsený exportný partner. Naši obchodní partneri oceňujú naše schopnosti zvládnuť ich náročné exportné a logistické požiadavky. 

ITALMARKET SLOVAKIA spolupracuje s množstvom medzinárodných partnerov, čo umožňuje ponúknuť škálovateľné distribučné riešenie do a z Európy. 

Náš partnerský prístup zabezpečuje pre každého obchodného partnera najpružnejšie a najpriaznivejšie riešenie pri zachovaní jediného kontaktného bodu - znižuje zložitosť a zvyšuje schopnosť reagovať. 

Dôkazom kvality exportných služieb ITALMARKET SLOVAKIA je exkluzívna spolupráca so svetovými značkami. 

 • SINGHA BEER: export do krajín Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko 
 • SAPPÉ ALOE VERA: export do krajín Česko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Čierna Hora, Bulharsko, Cyprus, Taliansko, Belgicko, Francúzsko

IMPORT EXPORT

Gastronómia  GASTRO2

ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. ponúka a distribuuje široký sortiment alkoholických a nealkoholických nápojov ako aj doplnkového sortimentu pre gastronómiu po celom území SR. Chceme aby naši obchodní partneri boli spokojní a úspešní, preto im okrem dodávky tovaru poskytujeme aj doplnkové služby s pridanou hodnotou:

 • Poradenstvo pri otváraní nových gastronomických prevádzok 
 • Výber najvhodnejšieho sortimentu vzhľadom na lokalitu a umiestnenie prevádzky
 • Zaškolenie personálu (ochutnávky, spôsob predaja konzumentovi) 
 • Zabezpečenie a inštalácia propagačných materiálov na prevádzke 
 • Spolupráca pri organizácii akcií na podporu predaja 
 • Leasing kávovarov, umiestnenie chladiacich vitrín a ostatných nevyhnutných doplnkov pre úspešnú gastronómi


GASTRO3

GASTRO1

Veľkoobchod

ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. je ideálnym veľkoobchodným a distribučným partnerom, pretože má výhradné zastúpenie pre rôzne populárne svetové značky alkoholických a nealkoholických nápojov. So svojou distribučnou sieťou obsluhuje viac ako 100 veľkoobchodných prevádzok na Slovensku. Pre veľkoobchodnú spoluprácu s ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. platí: 

 • Široký sortiment kvalitných a jedinečných produktov 
 • Rýchly a efektívny distribučný systém 
 • Celoslovenské pokrytie do 48 hodín 
 • Motivujúca veľkoobchodná spolupráca prinášajúca profit

Velkoobchod1

Velkoobchod2Maloobchod

ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. je dôležitým maloobchodným partnerom, keďže v súčasnosti distribuuje produkty a zabezpečuje svojimi službami viac ako 4.000 maloobchodných prevádzok na Slovensku. Máme zastúpenie v ponuke takmer všetkých domácich i zahraničným maloobchodných reťazcoch (TESCO, BILLA, METRO, COOP JEDNOTA, HYPERNOVA). Pri maloobchodnej spolupráci sa zameriavame primárne na tieto body spolupráce: 

 • Široký sortiment populárnych svetových značiek 
 • Rýchla celoslovenská distribúcia minimálne 3-krát týždenne 
 • Celoslovenské marketingové kampane pre vybrané značky 
 • Pravidelné výhodné letákové akcie pre zvýšenie záujmu kupujúcich 
 • Akcie na podporu predaja v maloobchode

Maloobchod1

Maloobchod2

Čerpacie stanice

ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. od konca 90-tych rokov zásobuje tovarom takmer všetky siete čerpacích staníc na Slovensku. Aby bolo možné dosiahnuť čo najlepšie predajné a distribučné podmienky ako aj najlepšie uspokojiť špecifické potreby zákazníkov a prevádzkovateľov čerpacích staníc, bola so spol. KON-RAD založená špecializovaná spoločnosť IMKON Distribution, a.s.. 

 • spoluprácu pri zalistovaní produktov zákazníka do siete čerpacích staníc 
 • odbornú spoluprácu pri výbere najvhodnejšieho sortimentu a aktivít na podporu predaja 
 • zásobovanie predajného miesta do 48 hodín

ITALMARKET SLOVAKIA, a. s.

Mgr. Barbara Ježová
marketing manager
ital@italmarket.sk

Tel.:
+421 2 6010 3010

www.italmarket.sk

Italmarket Slovakia, a. s.
Holubyho 1/A
811 03  Bratislava

Pobočky:

Trnava - centrály sklad CES 01
Malženická cesta 3/6981
917 00  Trnava
Tel.:
+421 33 5512 043
Fax.:
+421 33 5511 547
Mobil.:
0903 443 201

Bratislava - distribučné stredisko DIS 03
Trenčianska 53
821 09  Bratislava
Tel.:
+421 2 5341 1155
Fax.:
+421 2 5341 2055
Mobil:
0903 461 476

Nové Zámky - distribučné stredisko DIS 09
Zelená 21
940 01  Nové Zámky
Tel.:
+421 35 6426 257
Fax.:
+421 35 6426 802
Mobil:
0903 200 648

Zvolen - distribučné stredisko DIS 07
Lieskovská cesta 9067
960 01 Zvolen
Tel.:
+421 45 5322 047
Fax.:
+421 45 5320 211
Mobil:
0903 461 507

Prešov - distribučné stredisko DIS 02
Strojnícka 20,
080 01  Prešov
Tel.:
+421 51 7725 605
Fax.:
+421 51 7710 506
Mobil:
0903 461 511