Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Dodávateľ - ATREA SK s.r.o.

Uvod

O spoločnosti

Firma ATREA s.r.o. v súčasnej dobe zamestnáva viac než 110 spolupracovníkov v moderne zariadených a vybavených priestoroch v Jablonci nad Nisou. V roku 2003 bola dokončená realizácia novej aerodynamickej skúšobne s najmodernejším vybavením v ČR.

Spoločnosť sa výraznejšie orientuje na export výrobkov do celej Európy, ktorú už prevyšuje 40% celkového objedmu produkcie.

Výrobky firmy sú pravidelne prezentované na medzinárodných odobrných výstavách, kde sú vysoko cenené z hľadiska designu, úžitkových vlastností a vstavanej regulácie. V roku 2005 dochádza k založeniu sesterskej spoločnosti ATREA SK s.r.o. na Slovensku, ktorá postupne preberá všetky technicko-obchodné aktivity na slovenskom trhu.

Zásadným princípom výrobného programu firmy ATREA s.r.o. je už od roku 1990 znižovanie energetickej náročnosti prevádzky vzduchotechnických zariadení, hlavne uplatnením moderných  rekuperačných výmenníkov, dokonale vystavanej regulácie, a postupný prechod na plne automaticky riadené systémy vetrania.

V súčasnej dobe sa celý výrobný program člení do piatich hlavných oblastí - divízií

1. Vetracie jednotky a rekuperácia tepla

2. Vetranie kuchýň

3. Vetranie a teplovzdušné vykurovanie rodinných bytov a domov

4. Meranie a regulácia

5. Výstavba energeticky pasívnych rodinných domov

 

Výstavy, veľtrhy, získané ocenenia

Firma ATREA s.r.o. a jej výrobný program sa pavidelne prezentujú na prestížnych výstavách a veľtrhoch v obore.

V Českej republike: Aquatherm Praha, Pragotherm Praha, Medzinárodný strojárenský veľtrh Brno

Na Slovensku: Racioenergia Bratislava, Klimatherm Košice

V Nemecku: EFH Norimberg, TGA Lipsko, IKK Norimberg, Hamburg, Hanover, ISH Frankfurt

 

Certifikácie, legislatíva

Firma ATREA s.r.o. kladie zásadný dôraz na zaistenie kvality, bezpečnosti a bezporuchovej funkcie všetkých svojich výrobkov ako na tuzemských, tak i na zahraničných trhoch. Firma úzko spolupracuje aj s mnoho skúšobnými ústavmi a laboratóriami, všetky výrobky sú pravidelne testované a skúšané.

ATREA SK s.r.o.

Družstevná 2

945 01 Komárno

Slovenská republika

Technicko-obchodné zastúpenie

Západ SR:
 
robert.plesnik webRóbert Plesník 
+421 918 404 273
 
Východ SR:
Igor Beňuška 
+421 915 496 441
 

www: http://www.atrea.sk/