HOTREC – revízia smernice o balíkoch cestovných služieb

Hotrec TPD

Revízia smernice o balíkoch cestovných služieb – zabezpečenie účinnej ochrany spotrebiteľov za súčasného zachovania odolnosti odvetvia cestovného ruchu a turizmu.

My, koalícia združení z odvetvia cestovného ruchu a turizmu [1], týmto listom vyjadrujeme naše obavy z navrhovaných zmien smernice o balíkoch cestovných služieb (Package Travel Directive – PTD), ktorá bola prijatá dňa 29. novembra 2023. Táto koalícia zastupuje široké spektrum sprostredkovateľov v oblasti cestovného ruchu a poskytovateľov služieb z jednotlivých odvetví vrátane ubytovania, atrakcií a dopravy, ktorým veľmi záleží na tom, aké budú mať tieto revízie následky pre naše odvetvia. Podporu tejto iniciatíve vyjadrili aj národné záručné fondy z Belgicka, Francúzska, Holandska a Nórska.

Návrh smernice PTD vzniká v priamej reakcii na bezprecedentné výzvy, ktorým turisti čelili počas pandémie ochorenia COVID-19, vrátane meškajúcich refundácií. Zámer poskytnúť EÚ silnejšie právne rámce, ktoré uľahčia prekonávanie budúcich kríz, je chvályhodný. Zároveň je nevyhnutné zohľadniť prevádzkovú realitu odvetvia cestovného ruchu za normálnych okolností s cieľom zabezpečiť, aby každé nové pravidlo turistom efektívnym spôsobom prinášalo benefity. Signatári sa domnievajú, že v prípade aktuálneho návrhu to tak nie je.

[1] V roku 2022 sa odvetvie cestovného ruchu a turizmu podieľalo na HDP EÚ 9 percentami, zamestnávalo takmer 22 miliónov ľudí a vygenerovalo viac než 380 mld. EUR vo forme výdavkov zahraničných návštevníkov a viac než 800 mld. EUR vo forme výdavkov domácich návštevníkov (zdroj: WTTC).

Obsah len pre členov AHRS

Staň sa členom AHRS a získaš neobmedzený prístup k tomuto obsahu, užitočným informáciám a ďalším výhodám.

Zdieľať článok:

Neprehliadnite