Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

SOŠ obchodu a služieb Topoľčany

SOŠ obchodu a služieb Topoľčany

Stredná odborná škola obchodu a služieb je typ modernej strednej školy s dlhodobou históriou. Naša škola má svoje pevné miesto a jasnú profiláciu v systéme stredných škôl v okrese Topoľčany i v rámci širšieho regiónu. Pripravuje žiakov na riadenie firiem malého a stredného podnikania, na podnikanie v hotelierstve, v gastronómii, v reštauráciách, v spoločnom stravovaní a v cestovnom ruchu. Praktické vyučovanie zabezpečujeme v 5 vlastných prevádzkach, prevádzkach SPV COOOP Jednota a 90 zmluvne prepožičaných pracoviskách obchodných spoločností a živnostníkov. Materiálne a priestorové vybavenie vlastných prevádzok je nadštandardné.

Sme zapojení do niekoľkých medzinárodných projektov, ktoré nám pomáhajú modernizovať a skvalitňovať odbornú prípravu našich žiakov. Naši žiaci dosahujú úspechy v medzinárodných, národných a krajských odborných i športových súťažiach. Organizujeme vzdelávacie pobyty žiakov v Grécku a na Cypre. Žiaci dosahujú dobré umiestnenia v medzinárodných a celoslovenských odborných súťažiach ako: Euro Cup, Gastro Junior NOWAKO CUP, Nicolaus Cup, Mladý tvorca, Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, športové súťaže najmä v hádzanej a vo futbale. Absolventi našej školy môžu získať zamestnanie ako kvalifikovaní pracovníci, schopní samostatne vykonávať náročné pracovné činnosti v prevádzkach a manažérskych funkciách. Môžu pokračovať ďalej v štúdiu na vysokých školách, resp. v nadstavbovom štúdiu.

 

SOS TOP

Meno: Mgr. Milan Naňo

Pozícia: riaditeľ školy

Telefón:038/7629535, 038/7629538   

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Meno: Ing. Eduard Galko

Pozícia: zástupca riaditeľa pre PV

Telefón: 038/5323087

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Zoznam aktuálnych učebných a študijných odborov: DSC 0022

 • 6323 K hotelová akadémia: 142 žiakov
 • 6329 M 01 obchodné a informačné služby: 10 žiakov
 • 6405 K pracovník marketingu: 41 žiakov
 • 6444 K čašník, servírka: 21 žiakov
 • 6445 H kuchár: 25 žiakov
 • 6444 H čašník, servírka: 26 žiakov
 • 6403 L podnikanie v remeslách a službách: 49 žiakov

Uplatniteľnosť absolventov:

                                                      Šk.rok                   Šk.rok

                                                    2014/2015          2015/2016

Počet všetkých absolventov                  131                      154

20140307 140930

školy v šk.roku

Počet absolventov, ktorí pracujú v SR     28                        35

a v zahraničí

Počet absolventov                               18                        22

prijatých na VŠ

Počet absolventov

evidovaných na                                   10                        12

ÚPSVaR

Partneri: 

 • MÚ Topoľčany, ÚPSVaR Topoľčany,
 • ZŠ Ludanice,
 • Hotel Kaštieľ Tovarníky,
 • CA HELLAS,
 • OÚ Bošany, 
 • CA ROYAL Bánovce nad Bebravou,
 • OÚ Kovarce,
 • OÚ Nitrianska Streda, 
 • G+H group TO,
 • Geminy reštaurácia Topoľčany,
 • ALLIANZ,
 • SPD TO,
 • ZŠ Škultétyho Topoľčany,
 • ZŠ Gogoľova Topoľčany, 
 • Hračky Maja Topoľčany, 
 • ZŠ Hollého Topoľčany, 
 • OÚ Súlovce,
 • OÚ Čeladince,
 • CK M TOUR Topoľčany,
 • EMDE Trading. GAMA sk.sr.o,
 • MŠ Partizánske, 
 • OÚ Hajná Nová Ves,
 • Alkrem Nemčice, 
 • Občianske združenie SPOKOJNOSŤ,
 • OÚ Urmince,
 • Komex Bošany,
 • SOŠOaS TO-bufet,
 • OÚ Zlatníky,
 • OÚ Solčany, 
 • ÚPSVaR Partizánske.


20160129 125441

    

 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...