Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

SOŠ obchodu a služieb Trenčín

SOŠ obchodu a služieb Trenčín

Sme moderná škola s viac ako 130-ročnou tradíciou v regióne stredného Považia.

Pripravujeme budúcich odborníkov v oblasti hotelierstva, gastronómie, cestovného ruchu, v kaderníckych a kozmetických službách, v obchode a podnikaní, ktorí sú kvalifikovaní nielen ako výkonní, ale aj riadiaci pracovníci v týchto oblastiach. Škola ponúka množstvo zaujímavých aktivít, kurzov a záujmových krúžkov.

V súčasnosti vykonávajú žiaci odborný výcvik a odbornú prax zhruba u troch desiatok zamestnávateľov. Odbornosť si žiaci zvyšujú i na zahraničnej praxi v krajinách ako Írsko, Nemecko Grécko, Cyprus, Francúzsko i Česká republika.

Sme zapojení aj do systému duálneho vzdelávania, ktorého výnimočnosťou je vytvorenie partnersko-pracovného vzťahu medzi žiakom a zamestnávateľom.

Máme akreditáciu na vzdelávacie programy a  oprávnenie vykonávať skúšky na overovanie odbornej spôsobilosti v rámci celoživotného vzdelávania v odboroch kuchár, čašník, servírka, cukrár, kaderník, kozmetik.

Zúčastňujeme sa množstva súťaží, na ktorých sa pravidelne umiestňujeme na popredných miestach. Každoročne sme ako škola organizátorom celoslovenskej odbornej súťaže, určenej stredoškolákom so zahraničnou účasťou „ Trenčiansky pivný sommelier“.

Disponujeme vlastným školským závodom Gastrocentrum (reštauračný komplex), Kaderníckym a kozmetickým salónom. Praktické zručnosti si majú žiaci možnosť overiť aj v školskej jedálni, súčasťou ktorej je cukráreň (výrobky žiakov).

Absolventi nachádzajú veľmi dobre uplatnenie na trhu práce doma i v zahraničí. 

Logo SOS OaS CMYK

Meno: Mgr. Mária Hančinská

Pozícia: riaditeľka školy

Telefón: 032/6509712, 0901918360  

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Meno: Ing. Martina Barteková

Pozícia: zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie

Telefón:032/6509716, 0901918359

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zoznam aktuálnych učebných a študijných odborov: 

 • 2964 H cukrár: 35 žiakov
 • 3178 F výroba konfekcie: 8 žiakovŠkola SOS TT
 • 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 37 žiakov
 • 6323 K hotelová akadémia: 299 žiakov
 • 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy: 31 žiakov
 • 6341 M škola podnikania: 30 žiakov
 • 6352 M obchod a podnikanie: 63 žiakov
 • 6355 M služby v cestovnom ruchu: 36 žiakov
 • 6403 L podnikanie v remeslách a službách: 32 žiakov
 • 6405 K pracovník marketingu: 24 žiakov
 • 6421 L spoločné stravovanie: 17 žiakov
 • 6444 H čašník, servírka: 45 žiakov
 • 6444 K čašník, servírka: 35 žiakov
 • 6445 H kuchár: 60 žiakov
 • 6445 K kuchár: 52 žiakov
 • 6446 K kozmetik: 31 žiakov
 • 6459 H kaderník: 50 žiakov
 • 6489 H hostinský/á: 39 žiakov

Uplatniteľnosť absolventov:SOS TT 2

 

Šk. rok 2014/2015

Šk. rok 2015/2016

Počet všetkých absolventov školy v školskom roku

 294

 366

Počet absolventov, ktorí pracujú v SR a v zahraničí

 177

216 

Počet absolventov prijatých na VŠ

 97

110 

Počet žiakov evidovaných na ÚPSVaR

 19

40 

Partneri: 

 • Kúpele Trenčianske Teplice – systém duálneho vzdelávania     
 • Hotel Elizabeth - Trenčín
 • TESCO Hypermarket – Trenčín
 • Retro restaurant – Trenčín
 • Grand hotel – Trenčín
 • Hotel Most Slávy – Trenčianske Teplice
 • Reštaurácia R-Club–Trenčianske Teplice
 • Hotel Panoráma – Trenčianske Teplice
 • Reštaurácia Gaudeamus – Dubnica nad Váhom
 • Pizza Vega – Nová Dubnica
 • Trempek Coop –Trenčín
 • Nemšovanka - Nemšová
 • Penzión Kingo – Nemšová
 • Pizzeria Livigno - Dubnica nad Váhom
 • Ilapp – Ilava
 • Venezia - Trenčín
 • Reštaurácia Boston - Trenčín 
 • La piazetta - Trenčín
 • Remys Pub – Trenčín
 • Hotel Praha – Trenčianske Teplice
 • Reštaurácia Ponorka – Trenčianske Teplice
 • Kursalón – Trenčianske Teplice
 • Kaderníctvo Imagine - Trenčín
 • Kaderníctvo p. Galabová – Bánovce nad Bebravou
 • Kaderníctvo p.Opatovská – Melčice Lieskové
 • Kaderníctvo Peťka - Nová Dubnica
 • Kaderníctvo p. Mráziková - Dubnica nad Váhom
 • Kozmetika Livea – Trenčianske Teplice

SOS TT pic