Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Mediálne výstupy AHRS

Pozrite si súhrn výstupov za uplynulý týždeň v médiách.

Mediálne výstupy sú súhrnom aktivít Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska a Zväzu cestovného ruchu SR (ktorého členom je aj AHRS). Spolu s ďalšími členmi ZCR SR máme spoločné záujmy, presadzujeme spoločené ciele a požiadavky.

Kliknite SEM a pozrite si kompletný monitoring.

Spracovala: Iveta Bieliková- media poradca