Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

UPOZORNENIE- Nový systém zálohovania jednorázových nápojových obalov je spustený

Od 1. januára 2022 je zavedený nový systém zálohovania nápojových obalov. Zálohujú sa plastové a plechovkové nápojové obaly. 

Cieľom tohto systému je zvýšiť množstvo zberu nápojových obalov, ich následna recyklácia a využitie pri výrobe nových obalov. 

Čo sa zálohuje?

Jednorázové obaly na nápoje - plastové fľaše a plechovky- s objemom 0,1 l až 3 l vrátane.

Obaly musia byť označené príslušným znakom.

HoReCA prevádzkam však NEVZNIKA POVINNOSŤ:

- ziadiť odberné miesto a odoberať zálohované obaly

- uzavrieť zmluvu so Správcom

Zákazník v HoReCa prevádzke má možnosť:

- nápoj v zálohovanej plastovej fľaši alebo plechovke konzumovať priamo na mieste a zálohovaný obal nechať na prevádzke,

- nápoj v zálohovanej plastovej fľaši alebo plechovke si vziať so sebou a vrátiť obal na jemu vyhovujúcom odbernom mieste (napr. v najbližšom obchode).

Ak zálohovaný obal zostane na prevádzke:

- môže ho prevádzka (poverený zamestnanec) vrátiť na zriadenom odbernom mieste (v obchode) a záloh jej tak bude vrátený ihneď naspäť

- prevádzka sa môže registrovať ako alternatívne odberné miesto pri splnení minimálneho odberu a uzavrieť zmluvu o odbere obalov so Správcom zálohového systému.

Viac informácií o systéme zálohovania nájdete v týchto dokumentoch:

Systém zálohovania jednorázových nápojových obalov v SR od 1.1.2021

HORECA- zálohovanie jednorázových nápojových obalov

  

Zalohovanie A1 vertical 594 x 841 02 page-0001

Leták na stiahnutie

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...