Vidím asociáciu ako dynamickú a prosperujúcu organizáciu, ktorá je aktívnym hybným motorom pre rozvoj hotelového a reštauračného priemyslu na Slovensku. Moja vízia spočíva vo výraznom posilnení spolupráce medzi členmi, vládnymi inštitúciami a ostatnými zainteresovanými stranami s cieľom dosiahnuť udržateľnosť a konkurencieschopnosť odvetvia.

General Manager AHRS
Martin Novotný

General Manager AHRS

1
členov
1
hotelov a penziónov
1
reštaurácií
1
dodávateľov
1
škôl

Dokumenty asociácie

Stanovy

Prezídium

Valné zhromaždenie

Sadzobník

Vízia AHRS

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska je silná profesijná organizácia zapojená do medzinárodnej spolupráce. Je nositeľom trendov rozvoja branže. Svojimi aktivitami prispieva k rastu odbornosti manažmentu, čím ovplyvňuje rast konkurencieschopnosti slovenského cestovného ruchu a formuje spoločenské uznanie všetkých profesií v hoteloch a v pohostinských zariadeniach. Podporuje rast kvality služieb a taktiež zvyšovanie efektívnosti podnikateľských subjektov Slovenska.

Orgány asociácie

Prezídium AHRS
VICEPREZIDENT
Patrik Bočkay

Riaditeľ Hotela LUX Banská Bystrica

Prezídium AHRS
ČLEN PREZÍDIA
Martin Novotný

General Manager BUENO GUSTO Restaurant Žilina

Prezídium AHRS
ČLEN PREZÍDIA
Rastislav Amrich

Managing director Eco friendly Hotela DÁLIA Košice

Prezídium AHRS
ČLEN PREZÍDIA
Lucia Arbetová

General Manager VIENNA HOUSE EASY Bratislava

Prezídium AHRS
ČLEN PREZÍDIA
Michal Petráš

General manager Kongres Hotela SENEC Senec

Prezídium AHRS
ČLENKA PREZÍDIA
Veronika Šiklová

General Manager RESIDENCE HOTEL & CLUB Donovaly

Prezídium AHRS
ČLEN PREZÍDIA
Róbert Tóth

General Manager Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava

Prezídium AHRS
ČLEN PREZÍDIA
Zoltán Vida

Franchisista McDonald’s

Prezídium AHRS
PREDSEDA DOZORNEJ RADY
Peter Lišiak

Riaditeľ Hotela POPRAD Poprad

Prezídium AHRS
ČLENKA DOZORNEJ RADY
Dagmar Amrichová

Riaditeľka a majiteľka Eco friendly Hotel DÁLIA Košice

Prezídium AHRS
ČLEN DOZORNEJ RADY
Michaela Pospiš Grančičová

Riaditeľka Hotel APOLLO Bratislava

Prezídium AHRS
GENERAL MANAGER
Martin Novotný

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska

PROJECT MANAGER
Adela Provazníková

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska

OFFICE MANAGER
Simona Fintová

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska