Sadzobník členských poplatkov od 1.1.2024

Forma členstvaTriedaFixná zložkaVariabilná zložka*Zápisné**

Riadny člen

Hotel / penzión / motel / botel / hotel garni*161,80€3,00€83,00€
**161,80€3,00€83,00€
***161,80€5,55€83,00€
****161,80€7,17€83,00€
*****161,80€8,56€83,00€

Kolektívny člen (viacero zariadení s 1 účtovnou jednotkou) ***

do 500 izieb1. zariadenie161,80€podľa príslušnej triedy83,00€
2. a ďalšie zar.0,00€0,00€
501-1 000 izieb1. zariadenie161,80€zľava 20% z cenníka tried83,00€
2. a ďalšie zar.0,00€0,00€
1 001 a viac izieb1. zariadenie161,80€zľava 40% z cenníka tried83,00€
2. a ďalšie zar.0,00€0,00€
 

Reštaurácia

Fixná zložkaVariabilná zložka*Zápisné**
do 100 miest161,80€1,61€83,00€
nad 100 miest161,80€0,92€83,00€

Kolektívny člen - reštaurácia (viacero zariadení s 1 účtovnou jednotkou) ***

do 500 miest na sedenie1. zariadenie161,80€podľa počtu miest – viď. vyššie83,00€
2. a ďalšie zar.0,00€zľava 20% na miesto – viď. vyššie0,00€
nad 500 miest na sedenie1. zariadenie161,80€podľa počtu miest – viď. vyššie83,00€
2. a ďalšie zar.0,00€zľava 40% na miesto – viď. vyššie0,00€
Cateringové spol.-231,13€-83,00€
 

Školy

173,34€0,00€83,00€

Fyzické osoby

57,78€0,00€83,00€

Garantovaný dodávateľ

959,17€0,00€83,00€

Pridružený člen

ostáva zachovaný doterajší ročný poplatok
Členský príspevok je oslobodený od dane.

Ceny podľa tohto sadzobníka s výnimkou sadzby pre zápisné, budú pre každý kalendárny rok pravidelne ročne upravené podľa ročnej miery inflácie určenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok meranej indexom spotrebiteľských cien podľa Štatistického úradu SR. Táto zmena bude realizovaná o plnú výšku inflácie v kalendárneho roku, v ktorom bola miera inflácie zverejnená, avšak nie viac ako o 7,5%.“

* uvedená suma je za 1 izbu/stoličku

** zápisné je jednorazový poplatok účtovaný pri vstupe do asociácie

*** Kolektívnym členom sa rozumie dve a viac zariadení so spoločnou účtovnou jednotkou. V prípade kolektívnych členov – združení, ktoré tvoria zariadenia so samostatnou účtovnou jednotkou – sa uplatňuje fixný poplatok pre každé takéto zariadenie. Variabilná zložka je účtovaná za každé zariadenie podľa počtu izieb a triedy príslušného zariadenia. Zľava pri vyššom počte izieb kolektívneho člena sa vzťahuje na variabilnú zložku a je uplatnená  z celkovej variabilnej zložky kolektívneho člena.