Asociácia nie je vo svojom úsilí osamotená.

Organizácie s ktorými dlhodobo nachádzame množstvo spoločnej agendy a priorít sa prirodzene stávajú našimi partnermi v prostredí Slovenska a Európy.

HOTREC

HOTREC je zastrešujúca asociácia hotelov, reštaurácií, barov a kaviarní a podobných zariadení v Európe, so sídlom v Bruseli, ktorá združuje 47 národných asociácií z 36 krajín.

Je hlasom európskeho odvetvia cestovného ruchu, ktorej cieľom je podporovať rast odvetvia, zamestnanosť a inovácie. Pôsobí ako fórum na výmenu informácií a pomáha presadzovať zmeny v reguláciách , podporovať lepšie podnikateľské prostredie, aby  mohlo  prinášať čo najväčšiu hodnotu európskej spoločnosti a hospodárstvu.

Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky

ZCR SR je dobrovoľnou, apolitickou a profesijne zameranou organizáciou zamestnávateľov v cestovnom ruchu. Aktuálne združuje 13 organizácií zväzov, združení  a inštitúcií v cestovnom ruchu.

Hlavným cieľom zväzu je presadzovať spoločné požiadavky a potreby zamestnávateľov v cestovnom ruchu v legislatívnom procese v oblastiach podnikateľského prostredia a pracovno-právnych vzťahov.

Republiková únia zamestnávateľov

RÚZ je najvýznamnejšia zamestnávateľská organizácia na Slovensku. Od roku 2004 chráni záujmy slovenských zamestnávateľov naprieč všetkými oblasťami hospodárstva.

V dialógu s vládou presadzuje opatrenia v prospech podnikateľského prostredia postaveného na princípoch legislatívnej predvídateľnosti a rovnosti šancí pre všetkých. RÚZ aktívne participuje na činnosti kľúčových medzinárodných zamestnávateľských organizácií a inštitúcií EÚ ako sú BusinessEurope či Business at OECD.