Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Zelený program

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska sa pripája ku iniciatíve (IHEI), ktorú Medzinárodná asociácia hotelov a Business-Ideasreštaurácií (IH&RA) nazvala Green Management.

Ide o iniciatívu organizovanú pod záštitou Charlesa princa Waleského a jej cieľom je podporovať aktivity hotelového priemyslu pre zlepšovanie životného prostredia znižovaním spotreby všetkých druhov energií, používaním technológií smerujúcich ku nižšiemu zaťažovaniu životného prostredia, znižovaním odpadu, znižovaním emisií. Nižšia spotreba znamená nižšie náklady.

O ochranu životného prostredia sa stará hotel prostredníctvom motivovaného spolupracovníka a za účinnej pomoci hosťa.

Príklady, ako sa možno v hoteli starať o životné prostredie:

 • upratuje prostriedkami, ktoré neobsahujú chlór, sú netoxické, biologicky odbúrateľné
 • používa recyklovaný papier
 • používa veľkospotrebiteľské balenia, návratné obaly
 • používa chladničky neobsahujúce freóny
 • triedi tuhý odpad
 • tekutý odpad odovzdáva pre chov zvierat
 • vypína spotrebiľe, ktoré nie je potrebné mať v prevádzke
 • technológie hotela s nižším príkonom sú inštalované v kuchyni
 • vykurovanie je riadené podľa obsadenosti hotela
 • osvetlenie hotela využíva žiarovky s predĺženou životnosťou
 • sporí vodu inštaláciou splachovačov s obmedzovačmi
 • zbiera odpadový papier
 • čistí odpadové vody a znižuje množstvá odpadových vôd
 • volá ku spolupráci svojich dodávateľov
 • volá ku spolupráci svojich hostí

Ku spolupráci hosťa pozveme umiestnením stojančeka "Uteráky". Hosť ponechaním uterákov na poličke dáva signál, že netrvá na ich výmene a tým pomáha sporiť vodu na pranie, pracie prášky a kvalitu vody.

Visačka "Prosím vymeňte mi posteľnú bielizeň" umožní hosťovi netrvať pri viacdennom pobyte na každodennom vymieňaní posteľnej bielizne.

Program kvality

Pod názvom Program kvality prebiehala od roku 1997 medzi členskými hotelmi súťaž o titul Hotel roka a Reštaurácia roka. V roku 2008 bola súťaž rozšírená o spoluprácu s týždenníkom Trend, ktorý vydáva úspešnú publikáciu Trend Top reštaurácie a hotely, a ktorý zabezpečí hodnotenie aj našich členských hotelov v rámci celoslovenského hodnotenia. Od roku 2009 vyhlasuje Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska svoju vlastnú súťaž v kategórii HOTELIER ROKA.

Cieľom súťaží je napĺňať jednu z hlavných úloh AHRS - rast kvality poskytovaných služieb. Súťaže podnecujú a motivujú účastníkov k vyšším výkonom a k zlepšovaniu úrovne poskytovaných služieb, motivujú pracovníkov k lepším výkonom. Vyhlasovanie súťaže HOTELIER ROKA sa uskutočňuje na každoročnej konferencii asociácie.