Organizácie kolektívnej správy (OKS) a vysporiadanie si povinností voči nim – prehľad

V priestoroch prevádzok cestovného ruchu môže za podmienok určených zákonom č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon), prebiehať verejný prenos diela. Prevádzkovateľ má však v takom prípade v zmysle platnej legislatívy povinnosť za tento prenos zaplatiť poplatok. Na Slovensku pôsobia štyri Organizácie kolektívnej správy (OKS), ktorým bolo udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv Ministerstvom kultúry, a ktorým by prevádzkovatelia mali za používanie diela zaplatiť poplatok.

Aké Organizácie kolektívnej správy u nás pôsobia?

Každá z OKS na Slovensku spravuje práva k určitým predmetom ochrany:

Obsah len pre členov AHRS

Staň sa členom AHRS a získaš neobmedzený prístup k tomuto obsahu, užitočným informáciám a ďalším výhodám.

 

Zdieľať článok:

Neprehliadnite