Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

TS:Stanovisko AHRS k novej povinnosti zverejňovať krajinu pôvodu mäsa

Bratislava, 13.9.2019

AHRS považuje zavedenie novej povinnosti, akou je označovanie krajiny pôvodu mäsa v prípade pokrmov a hotových jedál pre zariadenia verejného stravovanie, za zbytočnú a neopodstatnenú.

Je neštandardné, aby sa takéto rozhodnutia prijímali prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov k iným legislatívnym návrhom, bez akejkoľvek odbornej diskusie, pričom nespochybňujeme právo poslancov NR SR predkladať poslanecké návrhy.

Potravinové kauzy, ktoré sa spomínajú ako jeden z dôvodov na zavedenie tejto povinnosti, neboli spôsobené nedbalosťou alebo porušovaním hygienických predpisov zo strany zariadení verejného stravovania, čiže reštaurácií a podobných zariadení. Zároveň je potrebné zdôrazniť, v súvislosti s potravinovými kauzami, ktorých pôvod bol mimo Slovenska, že neboli zaznamenané ani prípady, kedy by došlo k poškodeniu zdravia spotrebiteľov na Slovensku. Práve naopak, dostupné informácie poukazujú na skutočnosť, že dôvodom vzniku väčšiny káuz bolo nedostatočné si plnenie povinností kontrolných orgánov v niektorých krajinách EÚ, či zlyhanie komunikácie pri informovaní národných kontrolných orgánov a pri hlásení pohybu hygienicky závadných potravín.

Povinnosť uvádzať krajinu pôvodu mäsa v zariadeniach spoločného stravovania sa neuplatňuje v žiadnej z krajín EÚ, v prípade Slovenska tak ideme nad rámec bežnej praxe v európskych krajinách. Zariadenia verejného stravovania sú na konci výrobného a dodávateľského reťazca, preto prijímanie akýchkoľvek príkazov i zákazov, ktoré sa ukladajú týmto zariadeniam, neodstránia podstatu vzniku problémov a sú len zbytočnou administratívnou záťažou pod hrozbou sankcie.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska apeluje na poslancov NR SR a príslušné rezorty, aby hľadali riešenia na celoeurópskej úrovni a prijímali opatrenia na zlepšenie kontrolnej činnosti a elimináciu káuz v mieste ich vzniku, nie na konci potravinového reťazca.

Zavedenie povinného označovania krajiny pôvodu mäsa je v ostrom kontraste s úlohami tejto vlády, zameraných na odstraňovanie zbytočných regulácií a znižovanie administratívnej záťaže. Rozporuplnosť prijímania týchto rozhodnutí zvýrazňuje skutočnosť, že na rovnakej schôdzi NR SR sú predkladané návrhy na odstránenie niektorých zákazov a príkazov v oblasti hygienických predpisov, okrem iných aj pre zariadenia verejného stravovania.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska opakovane zdôrazňuje, že dostupnosť informácií o pôvode potravín, či zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o ich kvalite a pôvode, sa dá dosiahnuť lepšou informovanosťou spotrebiteľov a spoločnou podporou iniciatív, ktoré sú zamerané na zdravé stravovanie. Takéto aktivity sú efektívnejšie a sú pozitívne vnímané spotrebiteľmi i prevádzkovateľmi zariadení verejného stravovania.

PRESS kontakt AHRS: Marek Harbuľák, + 421 911 262 177, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...