Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

TS: Označovanie krajiny pôvodu mäsa

Bratislava, 5. 12. 2019

Reštaurácie nevedia, ako majú pri jedlách z mäsa zverejňovať krajinu jeho pôvodu

Nová povinnosť pre stravovacie zariadenia účinná od 14. decembra 2019 je, aby uvádzali v jedálnych lístkoch krajinu, odkiaľ pochádza mäso, ktoré pri príprave použili. O deväť dní môže byť za nesplnenie tejto povinnosti sankcionovaných viac ako 10 000 zariadení spoločného stravovania na Slovensku. Ale ako to majú urobiť, zatiaľ nevedia.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska deklaruje, že zatiaľ nie sú známe podrobnosti o spôsobe splnenia si tejto povinnosti v zmysle zákona č. 303/2019 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon o potravinách. AHRS preto vyzýva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby čo najskôr zverejnilo potrebné informácie. Informáciu o krajine pôvodu mäsa si musia zariadenia spoločného stravovania zabezpečiť od dodávateľa, ktorým je často obchodník, nie potravinársky podnik, či spracovateľ. Reštaurácie a ďalšie podniky spoločného stravovania musia zároveň túto informáciu zapracovať do jedálnych lístkov alebo iným spôsobom informovať spotrebiteľa. 

„Absencia informácií zo strany ministerstva o spôsobe zverejnenia tohto opatrenia, stavia prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania do polohy nedobrovoľných porušovateľov zákona. Nová povinnosť je účinná o 9 dní a to znamená, že je veľmi málo času na prípravu. Isté však je, že za nedodržanie tejto novej povinnosti hrozí prevádzkam spoločného stravovania finančná sankcia“, vysvetlil generálny manažér AHRS Marek Harbuľák aktuálny stav. Ako ďalej doplnil, povinnosť uvádzať krajinu pôvodu mäsa v zariadeniach spoločného stravovania sa pritom neuplatňuje v žiadnej z krajín EÚ. V prípade Slovenska je to znovu nad rámec bežnej praxe v európskych krajinách. AHRS už pred zavedením tejto povinnosti upozorňovala na zbytočnosť tohto opatrenia a aj teraz považuje zavedenie povinnosti označovať krajinu pôvodu mäsa za neopodstatnenú.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska opakovane zdôrazňuje, že dostupnosť informácií o pôvode potravín, či zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o ich kvalite a pôvode, sa dá dosiahnuť lepšou informovanosťou spotrebiteľov a osvetou, zameranou na zdravé stravovanie. Takéto aktivity sú efektívnejšie a sú pozitívne vnímané spotrebiteľmi i prevádzkovateľmi zariadení verejného stravovania.

PRESS kontakt AHRS: Marek Harbuľák, + 421 911 262 177, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tlačová správa na stiahnutie.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...