Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Stanovisko AHRS k ďalšej pomoci pre cestovný ruch

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska víta ďalšiu finančnú časť pomoci, 120 miliónov EUR určených na vyplácanie žiadosti v rámci de minimis, ktorú dnes schválila Vláda SR.

Táto podpora by mala zabezpečiť vyplácanie pomoci od novembra 2020 do mája 2021. Ubytovacie i stravovacie zariadenia, ale aj ostatné služby cestovného ruchu, sú dlhodobo zatvorené kvôli pandémii. Viaceré z nich nie sú schopné splácať základné záväzky a dostali sa do kolotoča dlhov a problémov.

AHRS dlhodobo upozorňuje na kritickú situáciu v segmente cestovného ruchu, ktorý patrí medzi odvetvie najviac postihnuté pandémiou. Napriek cielenej pomoci, ktorá prišla doslova na poslednú chvíľu v decembri 2020, sa stále nepodarilo pomôcť všetkým právoplatným žiadateľom o túto pomoc v schéme de minimis, ktorej limit je 200 tisíc EUR. Prvých 100 miliónov EUR sa vyčerpalo na podporu prevádzok cestovného ruchu veľmi rýchlo a nestačilo ani na cielenú pomoc do konca minulého roka. Naďalej však očakávame, že po schválení tzv. veľkej schémy pomoci Európskou komisiou, vláda dofinancuje aj tieto kompenzácie pre podniky.

AHRS je presvedčená, že najlepšou pomocou pre cestovný ruch je postupné otváranie prevádzok s ohľadom na vývoj pandémie u nás. Súčasťou otvárania bude prirodzene i dodržiavanie všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení, ktoré budú nevyhnutné.

Bratislava, 7. 4. 2021

Tlačová správa na stiahnutie - TU.

                                                                        

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...