Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Vyhlásenie AHRS k schválenému Covid automatu

V súvislosti so schváleným Covid automatom, ktorý včera schválila vláda, pozitívne vnímame predovšetkým jeho zjednodušenie na 5 fáz a rovnako aj regionálny prístup k nastaveniu podmienok. Ten má za cieľ zabrániť plošnému zatváraniu prevádzok, tak ako to bolo počas prvej či druhej vlny pandémie.

Bratislava, 11. 8. 2021

Očakávame, že tieto pravidlá budú v nezmenenej podobe premietnuté do obsahu vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva, či miestne príslušných regionálnych úradov.

Nový Covid automat začne platiť od 16. augusta tohto roka, teda ešte počas prebiehajúcej letnej turistickej sezóny. Tohtoročná letná turistická sezóna je negatívne poznačená výrazným prepadom zahraničných turistov z dôvodu prijatých pravidiel a povinnej karantény pre nezaočkovaných turistov. Čelíme tiež poklesu domácich turistov, a to kvôli obmedzeniam a neistote spôsobenej častými zmenami vyhlášok. Po dlhých mesiacoch, počas ktorých boli podniky cestovného ruchu povinne zatvorené, alebo výrazne obmedzené - a bez pokračujúcej štátnej pomoci - je obdobie leta jedinou možnosťou ako zabezpečiť ekonomické prežitie podnikov cestovnom ruchu.

Obraciame sa preto so žiadosťou na Úrad Hlavného hygienika, aby vyhlášky, ktoré budú vychádzať z podmienok nového Covid automatu, boli účinné najskôr od 1. septembra 2021. Dôvodmi na odklad účinnosti nových vyhlášok sú chýbajúce informácie pre prevádzkovateľov o spôsobe výberu a zabezpečenia protokolu, potreba vopred informovať turistov, ktorí majú naplánované a zaplatené pobyty a dovolenky na Slovensku, ale aj chýbajúca IT podpora pri overovaní elektronických covid pasov.

Skoršia účinnosť vyhlášok spôsobí zmätok a neistotu turistov a ďalšie ekonomické škody najviac postihnutého odvetvia pandémiou COVID-19, akým je nesporne cestovný ruch.

Tlačová správa na stiahnutie - TU.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...