Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Stanovisko AHRS k návrhu tzv. reštauračného balíka

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska víta návrh na zníženie sadzby DPH pre gastro prevádzky, ktorý bol prezentovaný ministrom financií SR Igorom Matovičom v rámci reštauračného balíka.

23. 11. 2021 Bratislava

Zníženie sadzby DPH považujeme za nevyhnutné opatrenie, ktoré pomôže stravovacím prevádzkam eliminovať negatívne dopady pandémie v dôsledku prijatých opatrení. Znížená sadzba DPH je štandardným nástrojom používaným v prevažnej časti európskych krajín, na podporu a pomoc. Niektoré európske krajiny prijali dočasne ešte výraznejšie zníženie tejto sadzby, ako jeden z nástrojov na zabezpečenie a udržanie konkurencieschopnosti gastro sektora po skončení pandémie.

V súčasnosti sú však stravovacie, aj ubytovacie zariadenia v prevažnej časti Slovenska zatvorené z dôvodu uplatňovania pravidiel Covid automatu. Dve tretiny okresov sú čierne, niektoré okresy už 6. týždeň.

Viac ako zníženú sadzbu DPH potrebujú preto teraz gastro prevádzky, hotely a penzióny, efektívnu a rýchlu štátnu pomoc a kompenzácie. Naštartovanie schém pomoci v podobe, v ktorej boli uplatňované počas 2. vlny pandémie sú nevyhnutné na to, aby zmiernili negatívne dopady prijatých opatrení z rozhodnutí vlády.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska je pripravená na odbornú diskusiu k realizácii ďalších opatrení v rámci reštauračného balíka. Viaceré z nich sú aj dnes súčasťou ponuky v  gastro prevádzkach. Opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu motivácie zamestnancov a ich odmeňovaniu, môžu obnoviť dôveru zamestnancov a čiastočne vyriešiť nedostatok kvalifikovaného personálu v nasledujúcich mesiacoch.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...