Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Vyhlásenie k aktuálnym opatreniam

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska opakovane upozorňuje na kritickú situáciu v odvetví cestovného ruchu a predkladá návrhy na zmiernenie dopadov spôsobených prijatými opatreniami.

10.12. 2021 Bratislava

Požiadavky podnikateľov a zamestnávateľov z regiónov, ktorí sú bytostne závislí od fungovania služieb cestovného ruchu, považujeme za oprávnené. Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska v súvislosti s treťou vlnou pandémie opakovane predkladá požiadavky a návrhy, ktoré by zmiernili negatívne dopady prijatých opatrení a zároveň by umožnili zabezpečiť si živobytie vlastnými silami. Medzi týmito požiadavkami sú zmeny Covid automatu a fungovanie služieb cestovného ruchu a gastro prevádzok v režime OP aj v čiernej fáze, zvýšenie intenzity štátnej pomoci na úroveň Prvej pomoci ++ , či dočasné zníženie sadzby DPH pre gastro prevádzky.

Prijaté opatrenia, ktoré dočasne umožňujú fungovanie lyžiarskych stredísk a ubytovacích zariadení, a to aj v období vyhláseného núdzového stavu a pretrvávajúcej kritickej situácii v nemocniciach, vnímame ako snahu Vlády SR zabezpečiť základné fungovanie cestovného ruchu v regiónoch ekonomicky závislých od zimnej turistickej sezóny.

Hotely a penzióny, ktoré sa rozhodnú za stanovených podmienok otvoriť svoje prevádzky, sú pripravené zabezpečiť stanovený režim, vykonávať testovanie i kontrolu režimových podmienok vo svojich prevádzkach. Zodpovedným prístupom chceme prispieť k zlepšeniu epidemiologickej situácie na Slovensku a k vytvoreniu podmienok, aby Vláda SR čo najskôr prehodnotila aktuálnu situáciu a umožnila otváranie gastro prevádzok, akvaparkov a ďalších služieb cestovného ruchu.

Napriek dočasným opatreniam, najmä v zimných strediskách, aj naďalej pretrváva mimoriadne kritická situácia v ubytovacích a stravovacích prevádzkach. Opakovane preto vyzývame vládu a žiadame ju o okamžité zvýšenie intenzity štátnej pomoci pre prevádzky navýšením príspevkov na udržanie zamestnanosti na Prvú pomoc++, prehodnotením a zvýšením kompenzácií na 20% poklesu tržieb v schéme pomoci pre cestovný ruch.

Návrh opatrení v HORECA - spoločný list