Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Výzva premiérovi a vláde SR

Ani na opakované návrhy na zmiernenie negatívnych dopadov pre odvetvie cestovného ruchu a gastro prevádzky neprišla doteraz zo strany Vlády SR žiadna odpoveď.

Bratislava 15. 12. 2021

Rastie nespokojnosť a zúfalosť podnikov, ktorá sa prejavuje aj tým, že prevádzky deklarujú plánované otvorenie, a to aj napriek zákazom a prijatým opatreniam. Opatrenia počas lockdownu vnímame ako neúčinné a ich komunikáciu verejnosti a podnikateľom za zmätočnú.

Podnikatelia v regiónoch, ktoré sú počas 3. vlny už viac ako 2 mesiace zatvorené, majú k dispozícii pomoc len za 80% ceny práce zamestnancov. Zvyšné náklady musia znášať sami. Môžu požiadať o pomoc zo schémy pomoci de minimis pre cestovný ruch, no mnohé už tento limit vyčerpali. Na tzv. veľkú pomoc majú čakať do konca januára. Do dnešného dňa nie je spustená pomoc s nájmami. Vyhovárať sa na potrebu schvaľovania schém Európskou komisiou nie je na mieste, keďže nie je známe, či Vláda SR využila príležitosť a presadzovala úpravy pravidiel poskytovania štátnej pomoci podľa Dočasného rámca EK. Pomoc pre prevádzky najviac postihnuté pandémiou je v súčasnosti úplne nedostatočná.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska stála vždy na strane dodržiavania zákonov, vyhlášok a pravidiel.V súčasnej situácii však chápeme a rozumieme zúfalstvu, v ktorom sa nachádza množstvo prevádzok a aj ich snahu o otvorenie.

Opakovane preto žiadame o prehodnotenie navrhovaných opatrení na zvýšenie intenzity pomoci a čo najskoršie otvorenie gastro prevádzok a ostatných služieb cestovného ruchu. Chceme skorú a jasnú odpoveď na to, aký plán má Vláda SR po 9. januári 2022 a čo čaká podnikateľov v cestovnom ruchu po tomto termíne.

Výzva premiérovi a vláde SR

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...