Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

TS: Organizácia kolektívnej správy zneužívala svoje dominantné postavenie – rozhodol o tom Protimonopolný úrad SR

Zamestnávatelia z oblasti gastra a hotelierstva, združení v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS), vítajú rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (PMÚ) zo dňa 23.02.2022 vo veci zneužívania dominantného postavenia zo strany LITA, autorská spoločnosť (LITA). Svojím rozhodnutím a uložením pokuty za takmer 60 tisíc eur uznal PMÚ pravdivosť a závažnosť celej situácie, na ktorú AHRS opakovane roky verejne upozorňovala.

(V Bratislave, 23.3.2022)

 

Vo svojom rozhodnutí PMÚ argumentuje zneužívaním dominantného postavenia v oblasti kolektívnej správy práv, ale aj tým, že správanie LITA bolo celé roky v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže. Spoločnosť totiž v období od roku 2015 do roku 2019, podľa zistení PMÚ, uplatňovala pri poskytovaní služieb a určitých práv ubytovacím zariadeniam v jednotlivých izbách za verejný prenos prostredníctvom televízií a rádií neprimerane vysoké ceny. Práve tým sa podľa PMÚ mala LITA dlhodobo dopúšťať zneužívania svojho postavenia na úkor ubytovacích zariadení. Na tento problém pritom AHRS upozorňovala už roky. „Dlhodobo poukazujeme na neprimeranú výšku sadzieb niektorých organizácií kolektívnej správy. S dotknutou organizáciou sme sa opakovane snažili komunikovať v snahe o nastavenie primeraných podmienok a ekonomické zdôvodnenie výšky sadzieb, avšak, bez výsledku,“ vysvetľuje prezident AHRS, Marek Harbuľák.

Výška licenčných odmien za verejný prenos v ubytovacích zariadeniach pritom bola až niekoľkonásobne vyššia ako v iných európskych krajinách, čo naznačila už odborná porovnávacia štúdia z roku 2016, ktorú si AHRS nechala vypracovať. Majitelia ubytovacích zariadení pritom museli licenčné odmeny zaplatiť za každú izbu rovnako, a to bez ohľadu na to, či bola obsadená alebo nie. Práve z tohto dôvodu sa AHRS už pred šiestimi rokmi obrátila na PMÚ s oznámením vo veci podozrenia na zneužívanie dominantného postavenia. Aktuálne rozhodnutie úradu v tejto veci, aj keď zatiaľ neprávoplatné, hotelieri vítajú. „Je absurdné, aby hotely, penzióny či iné ubytovacie zariadenia mali na Slovensku platiť niekoľkonásobne vyššiu sadzbu licenčnej odmeny, než aká sa platí v iných krajinách. Rovnako tak je podľa nášho názoru neprípustné, aby ubytovacie zariadenia platili licenčnú odmenu za verejný prenos na neobsadených, teda prázdnych izbách. Bohužiaľ, táto  prax napriek miernym úpravám v sadzobníkoch, v mnohých prípadoch pretrváva dodnes,“ zdôrazňuje prezident AHRS.

Podnikatelia, združení v asociácii, rešpektujú nároky na odmeny autorov, výkonných umelcov či distribútorov, ktoré vyplývajú z autorského zákona. Svoje povinnosti, ktoré vyplývajú z tohto zákona si chcú riadne plniť, avšak za primeraných a spravodlivých podmienok. Zároveň tiež upozorňujú na nízku efektivitu zo strany organizácií kolektívnej správy. V praxi podľa nich niekoľko sto podnikateľov platí neprimerane vysoké sadzby za ďalšie tisícky podnikateľov, od ktorých tieto organizácie žiadne licenčné odmeny nevyberajú. „Týka sa to nielen ďalších ubytovacích zariadení a gastro prevádzok, ktorých je na Slovensko odhadom viac ako dvanásť tisíc, ale aj tisícov ďalších prevádzkarní v oblasti maloobchodu a služieb,“ dodáva Marek Harbuľák.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...