Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Stanovisko Zväzu hotelov a reštaurácií SR k zverejneným výsledkom kontrol zariadení spoločného stravovania

Bratislava (31.3.2014) - V rámci mimoriadnej cielenej kontroly Úrad verejného zdravotníctva SR (UVZ SR) od 15. do 29. 1. 2014 vykonal  949 kontrol v 797 zariadeniach spoločného stravovania. Pri kontrolách sa nedostatky zistili spolu v 328 zariadeniach spoločného stravovania (čo predstavuje 41 %)

 Zväz hotelov a reštaurácii SR (ZHR SR) víta kontrolné aktivity Úradu verejného zdravotníctva. 

Jednou z priorít Zväzu hotelov a reštaurácií SR je aktívne sa podieľať na zvyšovaní kvality služieb v hotelierstve a  v pohostinstve. Otázka hygieny v zariadeniach spoločného stravovanie je jednou z hlavných tém  mnohých aktivít, ktoré Zväz realizuje smerom k členskej základni.

Celú tlačovú správu nájdete tu.