Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Hotelieri vyzývajú kandidátov na europoslancov k podpore cestovného ruchu.

Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky sa pripája k iniciatíve HOTREC (európske združenie reprezentujúce sektor cestovného ruchu) na podporu turizmu ako konkurencieschopného odvetvia ekonomiky Európy so zameraním na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu.

Tlačovú správu nájdete tu.

Celé znenie Manifesta nájdete tu.

Oslovovací list prezidenta ZHR SR pre kandidujúce politické strany nájdete tu.