Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

TS: Slovenskí hotelieri platia najvyššie licenčné odmeny v Európe

(2.2.2017) Slovenskí hotelieri platia najvyššie licenčné odmeny v Európe

Odmeny v zmysle autorského zákona pre organizácie kolektívnej správy (OKS) za tzv. verejný prenos v izbách a spoločných priestoroch hotelov, penziónov, či  reštauráciách, prostredníctvom televíznych a rozhlasových prijímačov sú na Slovensku najvyššie v Európe. Zväz hotelov a reštaurácií SR poukazuje na to, že tieto poplatky sú neúmerne vysoké. ZHR SR dal vypracovať  podrobnú analýzu licenčných platieb hotelových a reštauračných zariadení pre kolektívnych správcov vo vybraných krajinách Európy, ktorá túto absurdnú situáciu potvrdila.

Pre porovnanie: štvorhviezdičkový hotel na Slovensku s kapacitou 150 izieb zaplatí na licenčných odmenách viac ako 13.000 EUR ročne (presne 13.091 EUR), rovnaký hotel  v susednom Rakúsku zaplatí na licenčných odmenách  5.240 EUR (len 40% z uvedenej sumy), v susednom Česku 6.243 EUR (to predstavuje  47% sumy na Slovensku), v Nemecku iba 4.780 EUR (36% zo sumy na Slovensku).

Hotelieri si pritom plnia povinnosti vyplývajúce z autorského zákona,  pokiaľ je výška licenčných poplatkov pre dovedna 5 organizácií primeraná, čo potvrdzujú aj rámcové dohody,  či iné zmluvy, uzatvorené s autorskými organizáciami, akými sú SOZA, Slovgram i OZIS. Najväčšiu časť z odmien v prípade  hotelov a reštaurácií (ale aj iných subjektov) však  tvoria odmeny autorom audiovizuálnych diel, ktorých práva na Slovensku -  podľa oprávnenia Ministerstva kultúry SR - zastupuje  LITA, autorská spoločnosť.

Zväz hotelov a reštaurácií SR s LITA viedla rokovania už od roku 2015 a to práve kvôli jej neúmerným poplatkom. V snahe vyriešiť situáciu ZHR SR  žiadal od LITA predložiť spôsob určovania výšky licenčných odmien a ekonomické zdôvodnenie toho, prečo sú oproti iným licenčným odmenám niekoľkonásobne vyššie.  Za dva roky však LITA informácie k týmto požiadavkám ZHR SR neposkytla. Doteraz nedošlo k dohode s LITA, jej sadzobník považujú členovia zväzu za neprimerane vysoký, či už v porovnaní s inými organizáciami kolektívnej správy (OKS) na Slovensku, alebo aj s podobnými  organizáciami v zahraničí. Pokiaľ ide o sadzby uplatňované LITA, tie sú doslova šokujúce: výška jej sadzieb je päťnásobne vyššia ako je priemer v iných  krajinách Európy.

Na tento stav LITA reaguje rôznymi nátlakovými aktivitami, pričom viaceré spory končia dokonca súdnymi konaniami proti ubytovacím a reštauračným zariadeniam. Zväz hotelov a reštaurácií SR sa preto 19. decembra 2016 obrátil na Protimonopolný úrad SR s oznámením o odôvodnenom podozrení zo zneužitia dominantného postavenia LITA, autorská spoločnosť.

„Ide naozaj o veľký problém. Pri uplatňovaní sadzieb LITA by hotely, penzióny, či reštaurácie,  mali na licenčných odmenách zaplatiť viac ako 1,8 milióna EUR ročne len tejto jednej spoločnosti. Táto povinnosť pre LITA nevzniká len hotelom a reštauráciám, ale aj ďalším tisícom podnikateľov a podnikov na Slovensku,“ uviedol Marek Harbuľák, generálny sekretár ZHR SR. 

Problémy s poplatkami pre OKS mal riešiť nový autorský zákon, ktorý je účinný už viac ako rok. Predovšetkým zjednodušiť používateľom (teda aj hotelom a reštauráciám) administráciu spojenú s uzatváraním zmlúv zavedením tzv. one stop shop. Znamená to, že každý používateľ si jednou zmluvou môže vysporiadať povinnosti voči všetkým organizáciám kolektívnej správy, podmienkou je aby sa tieto medzi sebou dohodli, ktorá ich bude zastupovať. Ako vyplynulo z vyjadrení Ministerstva kultúry SR one stop shop mal priniesť aj úsporu na licenčných odmenách. Skutočnosť je taká, že napriek tomu, že autorský zákon ukladá povinnosť OKS predložiť používateľom takúto zmluvu, používatelia túto možnosť do dnešného dňa nemajú. Dôvodom je, že OKS sa medzi sebou nedokázali dohodnúť.

Členovia Zväzu hotelov a reštaurácii SR pritom rešpektujú povinnosti vyplývajúce z autorského práva, licenčné odmeny by však mali byť „primerané spôsobu, rozsahu účelu ich použitia“. Zväz hotelov a reštaurácií SR mal pre rok 2016 uzatvorené rámcové, či iné dohody pre svojich členov s organizáciami kolektívnej správy, akými sú SOZA, Slovgram a OZIS (prostredníctvom Slovgram).

ZHR SR žiada prijať  také opatrenia, ktoré by zabezpečili uplatňovanie práv používateľov. Až 9 z 10 podnikov v ubytovacích a stravovacích zariadení sú pritom malé a stredné podniky, ktoré nemajú možnosti ani prostriedky na to, aby financovali časovo náročné súdne spory s  organizáciou, ktorá má monopolné postavenie.

 

Čo je ZHR SR?

Zväz hotelov a reštaurácií SR je dobrovoľnou, nepolitickou, záujmovou a odbornou organizáciou, ktorej cieľom je obhajovať spoločné záujmy členských subjektov voči orgánom štátnej správy a iným organizáciám, zvyšovať ich profesionálnu prestíž, ovplyvňovať verejnú mienku a názory riadiacich orgánov cestovného ruchu v štátnej správe a samospráve na slovenské hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch.

Tlačová správa na stiahnutie PDF.

Kontakt pre médiá:       

logo

Tel./fax: 02 58 233 386

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.www.zhrsr.sk

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...