Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Pre médiá

Slovenské hotely zaznamenali výrazný prepad v počte návštevníkov za rok 2014

(18.3.2015) Slovensko ako jediná krajina v Európe zaznamenala v roku 2014 pokles počtu zahraničných návštevníkov. Znížil sa aj počet domácich návštevníkov, čo sa prejavilo v poklese tržieb za ubytovanie o viac ako 21 mil. EUR!

Slovensko v „exkluzívnom klube“

(27.2.2015) Slovensko sa v roku 2015 ocitlo spoločne s Veľkou Britániou a Dánskom v exkluzívnom klube krajín, ktoré ako jediné neuplatňujú zníženú sadzbu DPH na služby v cestovnom ruchu. 

McDonald´s sa stal kolektívnym členom Zväzu hotelov a reštaurácií SR

(26.2.2015) Bratislava, 26. február 2015 - Spoločnosť McDonald´s Slovenská republika sa stala kolektívnym členom Zväzu hotelov a reštaurácií SR. Zaviazala sa tak k aktívnemu zapájaniu sa do aktivít zväzu a napomáhaniu pri vytváraní vhodných legislatívnych podmienok pre podnikanie v oblasti pohostinských služieb.

Hotelieri sa spájajú, branža sa zjednocuje

(23.2.2015) Bratislavskí hotelieri, združení v BRATISLAVA HOTELS ASSOCIATION, sa stali kolektívnym členom Zväzu hotelov a reštaurácií SR.

Významné hotely pôsobiace na bratislavskom trhu, združené v BRATISLAVA HOTELS ASSOCIATION vstúpili ako kolektívny člen do Zväzu hotelov a reštaurácií SR, ktorý zastupuje záujmy branže vo vzťahu k štátnej a verejnej správe.

Zväz cestovného ruchu SR chce reálne opatrenia na podporu cestovného ruchu na Slovensku!

(4.2.2015) Členovia, združení v strešnej organizácií, ktorá spája subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu na Slovensku, zhodnotili na 5. Valnom zhromaždení Zväzu cestovného ruchu SR vývoj cestovného ruchu a podmienky pre podnikanie v tomto odvetví za uplynulý rok. Kým krajiny Európy zaznamenával rast, Slovensko ako jediná krajina zaznamenala pád v počte domácich, ale aj zahraničných návštevníkov.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...