Stratégia rozvoja turizmu v aktuálnom volebnom období – efektívna spolupráca HORECA sektora s vládou je kľúčová

AHRS

Zamestnávatelia združení v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) v rámci jesennej HORECA konferencie bilancovali 30 rokov vývoja hotelierstva a gastronómie na Slovensku. V rámci najväčšieho odborného podujatia v segmente diskutovali s vládnymi predstaviteľmi nielen o aktuálnej situácii v sektore, ale aj o koncepčnej stratégii rozvoja turizmu počas aktuálneho volebného obdobia. AHRS verí, že vznik nového ministerstva pre šport a cestovný ruch prispeje k efektívnej komunikácii medzi zamestnávateľmi a vládou pri nastavovaní podmienok na podnikanie a pomôže tak zvýšiť konkurencieschopnosť domáceho HORECA sektora.

Uplynulých 30 rokov v slovenskom gastre a hotelierstve sa nieslo v znamení vzostupov aj pádov. Rast počtu návštevníkov a skvalitňovanie hotelových a reštauračných služieb v praxi častokrát ovplyvnili spoločenské a ekonomické výzvy, turbulentné politické zmeny, a občas dokonca aj prírodné živly. „Hotelieri a gastro prevádzky museli v uplynulých rokoch okrem pohostinnosti a poskytovania kvalitných služieb preukázať aj veľkú mieru odhodlania, bojovnosti a prispôsobivosti. Reštart HORECA sektora po pandémii brzdili aj ďalšie neočakávané výzvy v podobe energetickej a inflačnej krízy či vojnového konfliktu na Ukrajine,“ konštatuje na margo vývoja v HORECA sektore prezident AHRS, Marek Harbuľák. Najväčšia asociácia v segmente hospitality si totiž práve počas jesenného stretnutia hotelierov pripomínala okrúhle, tridsiate, výročie vzniku. „Krízy tu boli, sú, a aj budú. Kľúčové je, aký krízový manažment pri nich zvolíme, a ako rýchlo sa dokážeme adaptovať na zmeny, ktoré so sebou nutne prinášajú,“ dopĺňa Harbuľák.

Rovnako ako iné odvetvia sa však aj hotely a reštaurácie musia popasovať aj s novými výzvami v podobe digitálnej transformácie, zabezpečenia dostatku kvalifikovaných zamestnancov či prechodu na udržateľnejší spôsob fungovania. „Na to, aby slovenské podniky dokázali udržať krok so zahraničnými konkurentmi je nevyhnutné prijímať systémové podporné opatrenia. Pre zamestnávateľov v HORECA sektore je v tomto smere kľúčový prístup vlády a ochota vytvárať priaznivé podmienky pre malé a stredné podniky, vďaka ktorým si udržia svoju konkurenciu na európskom a globálnom trhu cestovného ruchu,“ vysvetľuje prezident AHRS. Asociácia aj z tohto dôvodu v rámci HORECA konferencie diskutovala s vládnymi predstaviteľmi o možnostiach spolupráce v aktuálnom volebnom období. AHRS verí, že práve nové ministerstvo pre šport a cestovný ruch, ktorého vznik sa očakáva v januári budúceho roka, zabezpečí efektívnejšiu komunikáciu zamestnávateľov a vlády pri nastavovaní férových podmienok v oblasti legislatívy. „Jednou z našich kľúčových požiadaviek je zásadná digitalizácia štátnej správy a samosprávy, a to predovšetkým v oblasti komunikácie s podnikateľmi či pri plnení zákonných povinností, ktoré majú podnikatelia v ubytovaní,“ dopĺňa Harbuľák. „Zriadenie samostatného ministerstva cestovného ruchu a športu je našou kľúčovou prioritou. K cestovnému ruchu máme dlhodobo blízko a roky zaň bojujeme presadzovaním systémových legislatívnych zmien – spomenúť možno rekreačné poukazy či potrebné zníženie DPH pre služby v cestovnom ruchu. Komplexný prístup a prijímanie rozumných opatrení, ktoré zabezpečia ďalší rozvoj sektora, sú dnes potrebné viac než kedykoľvek predtým. Na to, aby sme tento cieľ dosiahli, je nevyhnutné, aby mal HORECA sektor jedno ministerstvo a jedného „gazdu“ s potrebnými skúsenosťami z praxe. Nejde totiž o ministerstvo SNS, ale o ministerstvo cestovného ruchu,“ reaguje podpredseda Národnej rady SR (NR SR) a predseda Slovenskej národnej strany (SNS), Andrej Danko.

Zamestnávatelia považujú za nevyhnutné aj zosúladenie podmienok na podnikanie pre ubytovateľov, ktorí poskytujú svoje služby prostredníctvom nových digitálnych platforiem. Tých je podľa odhadov Asociácie viac ako tisíc, pričom v týchto apartmánoch, bytoch či izbách nie sú spotrebitelia nijakým spôsobom chránení, poskytovatelia takéhoto ubytovania navyše v súčasnosti ani nie sú povinní platiť miestne dane a poplatky. „Ministerstvo pre šport a cestovný ruch  by malo prevziať agendu a pokračovať v príprave a realizácii projektu eVisitor po vzore iných európskych krajín. Rovnako tak je nevyhnutné podporovať zavádzanie  štandardov kvality, ktoré zabezpečia konkurencieschopnosť a kvalitu samotných služieb cestovného ruchu,“ zdôrazňuje prezident AHRS, Marek Harbuľák. „Naším cieľom je byť partnerom HORECA sektoru. Aj z tohto dôvodu budeme hľadať systémové a adresné možnosti podpory podnikov v tomto segmente, ktoré priamo zohľadňujú požiadavky zamestnávateľov z praxe. Za kľúčové považujeme pripraviť komplexnú stratégiu rozvoja cestovného ruchu, zriadenie fondu na financovanie infraštruktúry v tejto oblasti či zjednodušenie v daňovo-odvodovej oblasti,“ konštatuje ohlásený minister športu a cestovného ruchu Slovenskej republiky, Dušan Keketi.

V neposlednom rade zástupcovia HORECA sektora upozornili aj na nevyhnutnosť presadzovať a podporovať zmeny v oblasti pracovného trhu a zlepšovania podmienok pre sezónne zamestnávanie, ktoré je pre cestovný ruch typické pre cestovný ruch. „Situácia na trhu práce je neúnosná. Nedostatok zamestnancov spôsobuje vysoký tlak na produktivitu a výkon zamestnancov, pričom čoraz častejšie pribúdajú situácie, kedy kvalifikovaní a skúsení zamestnanci odchádzajú v dôsledku vyhorenia či zhoršovania duševného zdravia,“ vysvetľuje prezident AHRS. „Urobíme všetko preto, aby sme zabezpečili rozvoj národných priorít – a cestovný ruch pre nás národnou prioritou jednoznačne je. Urobíme všetko preto, aby mohli zamestnávatelia v HORECA sektore na Slovensku po štyroch rokoch povedať, že majú inštitúciu ktorá ich chráni, ktorú si pri rokovaniach nedovolí obchádzať žiadny politik, a že podnikajú v krajine, kde je podnikateľské prostredie stabilné a predvídateľné,“ uzatvára podpredseda NR SR a predseda SNS, Andrej Danko.

(V Bratislave, 7. 11. 2023)

Zdieľať článok:

Neprehliadnite