Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Pripravovaná zonácia TANAPu

Prípravovaná zonácia Tatranského národného parku upraví pravidlá činnosti v jednotlivých pásmach a zadefinuje funkčné či ochranné zóny na obdobie ďalších 30 rokov.

Vážení členovia AHRS,

v súvislosti s prebiehajúcou prípravou zonácie Tatranského národného parku pripravuje Zväz cestovného ruchu SR svoju pozíciu a stanoviská, ktoré bude obhajovať v záujme členov zväzu pri tvorbe tohto legislatívneho opatrenia.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska je zakladajúcim členom Zväzu cestovného ruchu a vzhľadom na značné zastúpenie svojich členov práve vo Vysokých Tatrách považujeme tému „zonácie TANAP“ za prioritnú.  Žiadame Vás preto o spätnú väzbu a informácie, ktoré sú relevantné pre danú problematiku.

Iniciátori Výzvy združení horských sídel, tatranských a podtatranských miest a obcí a subjektov z oblasti cestovného ruchu k pripravovanej zonácii Tatranského národného parku  sa obrátili na ZCR SR s požiadavkou na pripojenie sa a podporu tejto výzvy.

Autori výzvy predstavili aj dôvodovú správu, ktorá bližšie objasňuje dôvody pre zapojenie sa ZCR SR k tejto výzve.

Je potrebné zdôrazniť, že v súvislosti s prípravou zonácie TANAPu, sledujeme v médiách viaceré vyjadrenia odbornej ale aj laickej verejnosti, pričom názory na činnosti vykonávané v TANAPe sa často rôznia a sú protichodné.

Považujeme preto za nevyhnutné, aby sa do diskusie zapojili aj zástupcovia subjektov v cestovnom ruchu, keďže cestovný ruch je neoddeliteľnou súčasťou Vysokých Tatier. Cestovný ruch môže byť práve tou aktivitou,  ktorá môže výraznou mierou prispieť  k vytvoreniu takých podmienok, ktoré povedú k udržateľnému využívaniu prírodného bohatstva v prospech všetkých zainteresovaných strán.

Vašu spätnú väzbu, pripomienky a návrhy očakávame v termíne do 3.5.2019 na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...