Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Aktuality

Online Roadshow AHRS

Vylepšujeme komunikáciu a distribúciu informácií medzi členov AHRS, ale aj širšej odbornej verejnosti.

Lehoty na podanie odporu proti platobnému rozkazu neplynú

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone, ktorým v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 neplynú lehoty do 28.02.2021.

Zmeny v Zákonníku práce

Novela zákonníka podrobnejšie opisuje prácu z domu- homeoffice, zmeny týkajúce sa gastrolístkov, ale aj ďalšie úpravy.

Spúšťa sa Covid automat

V akom režime budú fungovať od pondelka 8. februára ubytovacie či stravovacie služby:

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...